Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                   Uwaga Rodzice

               ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

   Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021, w terminie od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dołączonymi dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej lub mogą go wypełnić odręcznie. Niezależnie od sposobu wypełnienia (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego),wniosek należy podpisać i złożyć w formie papierowej wraz z dokumentami/oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń ,lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Formularze wniosków będą dostępne w przedszkolu od dnia 16 marca 2020 roku.

                                              

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Elfy” jako placówka wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, będzie uczestniczyło w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 na zasadach, jakie obowiązują przedszkola samorządowe/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego w ustalonych terminach, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) (kryteria ustawowe) oraz określone przez Radę Miasta Białystok (kryteria samorządowe).

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 ,w tym harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ,dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl -EDUKACJA-zakładka REKRUTACJA,na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA-link do powyższej strony oraz do wglądu w przedszkolu.

               Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

     Niniejszym informujemy Państwa, że w związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o wrzucanie wniosków rekrutacyjnych wraz z niezbędną dokumentacją w zamkniętych kopertach do skrzynki wystawionej przy wejściu do przedszkola (w wiatrołapie).

   Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 16 marca-25 marca 2020r.

       w godz.8.00-16.00 (w dniu 25 marca do godz.15.00).

     Wnioski będą wyłożone obok skrzynki.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem  85 679-38-85

                         Sprawa pilna !!!

Informujemy, że w dniach 12 i 13 marca 2020 r. przedszkole nasze pracuje w stałych godzinach.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca przedszkole będzie nieczynne.

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty,wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją ministerstwa ,którą udostępniliśmy Państwu w Kąciku rodzica.