Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PIĘKNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCwielkanocH

PEŁNYCH NADZIEI ORAZ MIŁOŚCI,

POGODNEGO NASTROJU ORAZ

WSPANIAŁYCH SPOTKAŃ Z NAJBLIŻSZYMI

NASZYM ELFOM I ELFIKOM, RODZICOM I RODZINOM

                                              

                     ŻYCZĄ

 

DYREKACJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA  I ŻŁOBKA

                                        „SŁONECZNE ELFY”

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Elfy” – jako placówka wyłoniona

w otwartym konkursie ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, będzie uczestniczyło w rekrutacji na rok szkolny 2017/18 na zasadach jakie obowiązują przedszkola samorządowe / oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego

w ustalonych terminach, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Białystok.

   Szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2017/18, w tym harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA – link do strony Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz do wglądu w placówce.

                                                                         Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy”

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/18,  w terminie od 6 kwietnia do 13 kwietnia 2017 roku

w godzinach 8.00 – 16.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dołączonymi dokumentami/ oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie  kryteriów rekrutacyjnych.

    Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej lub mogą go wypełnić odręcznie. Niezależnie od sposobu jego wypełnienia, podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wraz z dokumentami / oświadczeniami wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

   Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w obowiązującym terminie są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszenia.

 Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 06 kwietnia 2017r.

Szanowni rodzice naszych przedszkolaków,

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do przedszkoli samorządowych, uprzejmie prosimy Państwa o odebranie w sekretariacie placówki :

urzędowej Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy, zgodnie z art. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,poz.59 ), złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli do dnia 29 marca 2017 roku.

              

                                                 Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy”