Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

      Szanowni rodzice

Serdecznie zapraszamy Państwa w dniu 04 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.30

na zebranie w nowym roku szkolnym 2017/2018.

W programie zebrania między innymi:

-zapoznanie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego,realizowanymi w przedszkolu programami,

-zapoznanie z Rocznym planem pracy na rok szkolny 2017/18,

-propozycja zajęć dodatkowych na nowy rok szkolny,

-ubezpieczenie dzieci  w nowym roku szkolnym,

-sprawy związane z rocznym obowiązkowym przygotowaniem    

  przedszkolnym,

-sprawy bezpieczeństwa w placówce,

-sprawy organizacyjne,sprawy różne

                                      Liczymy na Państwa obecność na zebraniu.

                                                                                                     Dyrekcja przedszkola

                                Szanowni rodzice

Serdecznie zapraszamy Państwa w dniu 04 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15.30

na zebranie w nowym roku szkolnym 2017/2018.

W programie zebrania między innymi:

-zapoznanie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego,realizowanymi w przedszkolu programami,

-zapoznanie z Rocznym planem pracy na rok szkolny 2017/18,

-propozycja zajęć dodatkowych na nowy rok szkolny,

-ubezpieczenie dzieci  w nowym roku szkolnym,

-sprawy związane z rocznym obowiązkowym przygotowaniem    

  przedszkolnym,

-sprawy bezpieczeństwa w placówce,

-sprawy organizacyjne,sprawy różne

             Liczymy na Państwa obecność na zebraniu.

                                                                Dyrekcja przedszkola

                                                    Szanowni Rodzice

W dniu 14 czerwca 2017 roku (środa) do godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości

i wywieszona w  placówce lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” w czasie aktualnie prowadzonej rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/18.

Następnie w kolejnych dniach ,tj. od 19 czerwca do 21 czerwca 2017 r.,w godz. 8.00 -16.00 będą podpisywane umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” na rok szkolny 2017/18 z rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola a wyłonionymi w drodze rekrutacji uzupełniającej.

Uwaga!

Brak podpisania umowy we wskazanym terminie oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych dziecka z zapewnionego miejsca w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczne Elfy” i będzie skutkować jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola.

Przy podpisywaniu umów niezbędne są numery dowodów osobistych  rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Na koniec:

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy”na rok szkolny 2017/18 w  drodze rekrutacji uzupełniającej zostanie wywieszona w placówce w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) do godziny 15.00.

                                                                                              Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy

Uwaga Rodzice

 

ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola

                         

na rok szkolny 2017/18

                                 

Postępowanie uzupełniające

    Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w

 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/18,  w terminie od 01 czerwca do 06 czerwca 2017 r.

w godzinach 8.00 – 16.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dołączonymi dokumentami/

 

oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie  kryteriów rekrutacyjnych.

  

Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej lub mogą go wypełnić odręcznie. Niezależnie od sposobu jego wypełnienia,

 

podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wraz z dokumentami / oświadczeniami wyłącznie w placówce pierwszego

 

wyboru.

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w obowiązującym terminie są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje

 

kolejność zgłoszenia.

 

Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 01 czerwca 2017r.