Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                     Szanowni Rodzice

W dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) do godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości

 i wywieszona w placówce lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” w czasie aktualnie prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2017/18.

Następnie w kolejnych dniach ,tj. od 21 kwietnia do 25 kwietnia 2017 r.,w godz. 8.00 -16.00 będą podpisywane umowy w sprawie korzystania z usług Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” na rok szkolny 2017/18 z rodzicami /opiekunami prawnymi dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola

 a wyłonionymi w drodze rekrutacji oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszej placówce w roku szkolnym 2017/18.

Uwaga!

Brak podpisania umowy we wskazanym terminie oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych dziecka z zapewnionego miejsca w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczne Elfy” i będzie skutkować jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do naszego przedszkola.

Podobnie, brak podpisania umowy we wskazanym terminie przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszej placówce w roku szkolnym 2017/18 spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

Przy podpisywaniu umów niezbędne są numery dowodów osobistych  rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

Na koniec:

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy”na rok szkolny 2017/18 zostanie wywieszona w placówce w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) do godziny 15.00.

                                                                                               Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy

PIĘKNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCwielkanocH

PEŁNYCH NADZIEI ORAZ MIŁOŚCI,

POGODNEGO NASTROJU ORAZ

WSPANIAŁYCH SPOTKAŃ Z NAJBLIŻSZYMI

NASZYM ELFOM I ELFIKOM, RODZICOM I RODZINOM

                                              

                     ŻYCZĄ

 

DYREKACJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA  I ŻŁOBKA

                                        „SŁONECZNE ELFY”

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Elfy” – jako placówka wyłoniona

w otwartym konkursie ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, będzie uczestniczyło w rekrutacji na rok szkolny 2017/18 na zasadach jakie obowiązują przedszkola samorządowe / oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego

w ustalonych terminach, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Białystok.

   Szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2017/18, w tym harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA – link do strony Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz do wglądu w placówce.

                                                                         Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy”

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/18,  w terminie od 6 kwietnia do 13 kwietnia 2017 roku

w godzinach 8.00 – 16.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dołączonymi dokumentami/ oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie  kryteriów rekrutacyjnych.

    Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej lub mogą go wypełnić odręcznie. Niezależnie od sposobu jego wypełnienia, podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wraz z dokumentami / oświadczeniami wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

   Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w obowiązującym terminie są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszenia.

 Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 06 kwietnia 2017r.