Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola NIepublicznego "SŁONECZNE ELFY", ktorzy mają jednocześnie podpisane umowy z Przedszkolem/Szkołą Samorządową, przed podpisaniem umowy z naszą placówką zobowiązani są rozwiązać umowę z placówką samorządową i dostarczyć do nas potwierdzenie rozwiązania umowy od dyrektora Przedszkola/Szkoły Samorządowej.

                                                                                                                                                       Dyrekcja Przedszkola "SŁONECZNE ELFY" 

 

Szanowni Rodzice,

W dniu 14.07.2016 r (czwartek) do godziny 15:00 zostanie podana do publicznej wiadomości i wywieszona w naszej placówce lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego"SŁONECZNE ELFY"  (dotycząca rekrutacji do przedszkoli niepublicznych wyłonionych w drodze otwarego konkursu ofert na rok szkolny 2016/2017).  

Następnie w kolejnych dniach, tj. 15 i 18 lipca 2016r (piątek i poniedziałek) w godzinach 9:00 - 16:00 będa podpisywane umowy o świadczenie usług edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017 z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego "SŁONECZNE ELFY", a wyłonionych w drodze rekrutacji do przedszkoli niepublicznych wyłonionych w drodze otwarego konkursu ofert na rok szkolny 2016/2017. 

UWAGA !!!

Brak podpisania umowy we wskazanym terminie oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych dziecka z zapewnionego miejsca w Przedszkolu Niepublicznym"SŁONECZNE ELFY" i będzie skutkować jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Przy podpisywaniu umów niezbędne są: nr dowodu osobistego i pesel przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. 

Na koniec:

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Niepublicznego "SŁONECZNE ELFY"  zostanie wywieszona w placówce  w dniu 19.07.2016 rok do godziny 15:00 (czwartek)

                                                                                Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego "SŁONECZNE ELFY"

 

 

    SZANOWNI  RODZICE,

Miło nam Państwa poinformować, że Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Elfy” zostało wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Oznacza to, że od roku szkolnego 2016/2017 nasza placówka zapewni dzieciom opiekę, wychowanie i edukację na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przedszkolach samorządowych.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu, w terminie od 30 czerwca do 7 lipca 2016 roku odbędzie się rekrutacja do przedszkola .

W rekrutacji stosuje się odpowiednio kryteria rekrutacyjne, zasady i tryb rekrutacji, które obowiązywały w rekrutacji kwietniowej i rekrutacji uzupełniającej.

                                 Wniosek o przyjęcie do przedszkola:

Rodzice dziecka zobowiązani są wypełnić wniosek w formie elektronicznej na stronie: nabor.pcss.pl/bialystok (formularz pt:„Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”) wydrukować go, podpisać i przynieść do placówki.

Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić go odręcznie – druk wniosku będą do pobrania w naszym przedszkolu od 30 czerwca 2016r.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku  ( odręcznie bądź elektronicznie) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów które zaznaczyli we wniosku.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a punktacja za poszczególne kryteria.

Więcej informacji na stronie: nabor.pcss.pl/bialystok

              Wnioski przyjmowane będą w przedszkolu w godzinach 9.00 – 15.00

                                                     UWAGA !!!!

Rodzice dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 i zadeklarowali wolę kontynuowania wychowania przedszkolnego  w kolejnym roku szkolnym 2016/17, a także rodzice, którzy zgłosili swoje dzieci do naszego niepublicznego przedszkola na rok szkolny 2016/17 na wcześniej obowiązujących zasadach (tj. przed dniem 14.06.2016r) - nie biorą udziału w bieżącej rekrutacji.

DRODZY RODZICE ELFÓW I ELFIKÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W NASZEJ PLACÓWCE W DNIU 22 CZERWCA 2016 ROKU (ŚRODA)

O GODZ. 15.30.

SPOTKANIE POŚWIĘCONE BĘDZIE PODSUMOWANIU ROKU SZKOLNEGO 2015/2016.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA PRZYGOTOWALI RODZICOM NIESPODZIANKĘ, NAD KTÓRĄ PRACOWALI

POD KIERUNKIEM PANI EWY NA ZAJĘCIACH TEATRALNYCH.

LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ.

                                                                                            WYCHOWANKOWIE, NAUCZYCIELE I DYREKCJA

                                                                                  PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA „SŁONECZNE ELFY”