Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

DZIEŃ OTWARTY

       W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

                   „SŁONECZNE ELFY”

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW WRAZ Z DZIEĆMI

                   W DNIU 22 LUTEGO 2019 R. (PIĄTEK)

                             W GODZ.17.00-19.00

 

                             PROSIMY O WZIĘCIE DLA DZIECI OBUWIA NA ZMIANĘ

                 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Elfy” jako placówka wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, będzie uczestniczyło w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 na zasadach, jakie obowiązują przedszkola samorządowe/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego w ustalonych terminach ,w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe(t.j.Dz.U.z 2018 r.poz.996,1000,1290,1669,2245) (kryteria ustawowe) oraz określone przez Radę Miasta Białystok (kryteria samorządowe).

Szczegóły rekrutacji na rok szkolny 2019/2020,w tym harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ,dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA-link do strony Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz do wglądu w przedszkolu.

                                                                                       Uwaga Rodzice

ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szk.2019/2020

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2019/2020,w terminie od 25 lutego 2019 r. do 06 marca 2019 r. w godz. 8.00-16.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dołączonymi dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej lub mogą go wypełnić odręcznie. Niezależnie od sposobu jego wypełnienia ,podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej wraz z dokumentami/oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w obowiązującym terminie są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszenia lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 25 lutego 2019 roku.

UWAGA RODZICE

W związku z rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, która rozpocznie się 25.02.2019r., prosimy rodziców,którzy deklarują kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez ich dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczne Elfy”, do odbierania w sekretariacie druków deklaracji.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy dostarczyć do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie-do 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00.

Zgodnie z art.153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz .996 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.