Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zajęcia wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci:

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe.

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiecznia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.

 

 

Zajęcia plastyczne

stwarzają okazję do rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań, pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Stwarzają również okazję do pracy w grupie rówieśniczej. Dzieci zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają też te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia się znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim, samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia. Maluchy eksperymentują z różnymi rodzajami farbek, kredek, plasteliną, masą solną itp.
Wszystkie prace wykonane przez dzieci wywieszane są na tablicy tak, aby rodzie mogli je podziwiać!

 

Zajęcia rytmiczne

maja na celu rozwój poczucia rytmu i słuchu muzycznego. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Miła atmosfera w ich trakcie sprawia, że dzieci z chęcią uczą się nowych piosenek, tańczą i naśladują ruchy wykonywane przez nauczycielkę.

 

Zajęcia taneczne: nauka tańców nowoczesnych

Zajęcia są ciekawa propozycją dla dzieci, które kochają ruch i dobrą zabawę. Dzieci uczą się prostych układów tanecznych do znanej i lubianej przez przedszkolaki muzyki. Zajęcia urozmaicone są elementami tańca towarzyskiego oraz ludowego.

 

Warsztaty Twórczego Myślenia

których celem jest rozwój intelektualny, poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zajęcia te uwrażliwiają dzieci na otaczający je świat i ludzi, rozbudzają ich ciekawość i zainteresowania.
Proponujemy Waszym dzieciom, pod płaszczykiem fantastycznej zabawy, to, co dla nich najważniejsze:

 • wiarę we własne siły i możliwości – poprzez to, że w trakcie zajęć każde dziecko kilkakrotnie podejmuje samodzielnie decyzje o rozwiązaniu poszczególnych zadań i zabaw
 • umiejętność wyznaczania sobie celów i dążenia do nich
 • samoświadomość własnego ciała
 • uwrażliwimy je na otaczający nas świat i ludzi – dzięki odpowiedniemu doborowi tematów i zabaw, które rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w Warsztatach
 • oduczymy je schematycznego myślenia – w dobie telewizji i komputerów będziemy poszukiwać niecodziennych i zaskakujących rozwiązań
 • rozbudzimy ich ciekawość, co pomoże objawić się zainteresowaniom umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi.

 

Zabawy z mową – profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne

"Zabawy z Mową" – zajęcia logopedyczne w grupie (ćwiczenia usprawniające aparat mowy).

Dla prawidłowego posługiwania się mową, niezbędne jest właściwe funkcjonowanie mechanizmów, które sterują procesem mówienia. Aby proces werbalnego porozumiewania się przebiegał prawidłowo, konieczne jest poprawne oddychanie, umiejętność posługiwania się głosem, prawidłowe wykorzystywanie poszczególnych cech prozodycznych w mowie (akcentu, tempa wypowiedzi itp.), umiejętność prawidłowego różnicowania dźwięków mowy (w terminologii logopedycznej w celu określenia tej umiejętności stosuje się termin „słuch fonematyczny") oraz analizy i syntezy słuchowej.

W skład zajęć ortofonicznych wchodzą kolejno: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia fonacyjne, ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy.

Ćwiczenia logopedyczne w naszym przedszkolu mają formułę znakomitej zabawy. Usprawniają narządy mowy, co automatycznie przekłada się na bardziej wyrazistą artykulację, a także w znacznym stopniu mogą przyspieszyć pojawienie się nowych głosek w mowie dzieci.

Bajkoterapia

Każdy kto pragnie znaleźć klucz do serca dziecka powinien sięgnąć po bajki. Świat pełen magii, cudownych bohaterów, wróżek i rycerzy jest bliski dziecku. To kraina w której maluch czuje się fantastycznie.

Dlaczego bajkoterapia?
Mały człowiek spotyka codziennie wiele sytuacji nacechowanych różnorodnymi emocjami. Jego umiejętności społeczne i emocjonalne dopiero zaczynają się rozwijać. Trudno więc mu ogarnąć emocjonalną rzeczywistość. Z pomocą przychodzi bajkoterapia. Metoda prosta, skuteczna i kochana przez maluchów. Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której dzieci w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Ucza się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, który tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach

Czego uczy?
Niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dziecka umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów, budowania poczucie własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. W prosty sposób to co nie możliwe staje się możliwe..

Od ilu lat?
Najczęściej polecana jest dla dzieci od czwartego roku życia. Głownie z powodu umiejętności poznawczych dziecka. Doświadczenie pokazuje jednak, że bajkoterapię warto stosować również w młodszym wieku. To pozwoli by dziecko szybciej nauczyło się czerpać korzyści z takiej formy pomocy.

Jak działa?
Fenomen bajkoterapii polega głównie na tym, że bajka działa sama. Jej treść przenika do dziecka stopniowo zaczynając na nie wpływać. W pewnym momencie dziecko zostaje sam na sam z bohaterem. Rozpoczyna się proces zmiany. Posługując się bajką jako narzędziem, dziecko ma możliwość wejścia w role jej bohaterów. Wyobrażają sobie jak i dlaczego ktoś może się czuć w określonych sytuacjach czy w odpowiedzi na różne zachowania. Dziecko rozumiejąc to, co dzieje się z innymi, uczy się rozumieć siebie i emocje, które przeżywa. Czuje, która z prezentowanych mu bajek odnosi się do jego sytuacji wewnętrznej. Odnajduje ono podobieństwo ze swoim problemem i uczy się stawiać mu czoło. Terapeutyczne opowiadania pomagają uporać się z dziecięcymi lękami i wątpliwościami. Wyjaśniają istotę zachowań uznawanych przez społeczeństwo. Bajki dotykają ważnych obszarów takich, jak zazdrość i odwaga, złość, tolerancja, wdzięczność, rywalizacja między rówieśnikami, agresja, lęk i wiele innych. Dla szkraba są wyjątkowo bezpieczne gdyż ma ona możliwość stawienia czoła problemom, które przeżywają zwierzątka, misie, rycerze lub inni bohaterowie. Dziecko identyfikuje się z tym, który w jakiś sposób jest mu najbliższy. Robi to jednak zupełnie nieświadomie dzięki czemu nie czuje się „przyciskane", kontrolowane lub zmuszane do wynurzeń. W taki sposób znajduje zrozumienie, czuje, że nie jest samo, doświadcza rozwiązania i ma szansę zdecydować czy ono mu odpowiada. Często próbuje tego samego rozwiązania w świecie realnym. W tej sytuacji również nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś naśladuje. Jest przekonane o swojej niezależności i sile. Uważa, że to jego pomysł. W taki sposób buduje się poczucie własnej wartości i pewności siebie. Dziecko nieświadomie rozwiązuje swój problem przekonane o własnej niezależności. Często jest z siebie zadowolone i dumne. Dorosły najczęściej widzi podobieństwo w zachowaniu do bohatera bajki. Jego zadaniem jest jednak podkreślenie odwagi dziecka i jego sprawczości, a nie wskazywanie tegoż właśnie podobieństwa.

Jak wpływa na relacje rodzinne?
Bajkoterapia to także doskonały sposób na budowane więzi rodzica z dzieckiem. Pozwala ona nawiązać bliższy kontakt z maluchem, zrozumieć jego sytuację, emocje, sposób patrzenia na świat. Przy pomocy bajki rodzic może udzielić dziecku lepszego wsparcia, które trafi w samo serduszko malucha. Malec poczuje się zauważony i zrozumiany. To wszystko zbuduje jego poczucie bezpieczeństwa i bycia ważnym oraz kochanym.

 

Gimnastyka i gimnastyka korekcyjna

ma na celu wszechstronny rozwój ruchowy dzieci i skorygowanie ewentualnych wad postawy. Dzieci ćwiczą codziennie i doskonalą swoja sprawność fizyczną.

 

Integracja sensoryczna (SI)

jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. To skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu.
Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej polega na takim stymulowaniu układu nerwowego, aby dać mu możliwość właściwej pracy, czyli prawidłowego odbierania, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce płynące ze środowiska i naszego ciała

Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej?
Objawy zaburzeń integracji sensorycznej są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli. Mogą to być:

 • trudności w koncentracji
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • zaburzenia napięcia mięśniowego
 • maluch szybciej się męczy
 • zaburzenia mowy
 • trudności w założeniu nowych ubrań
 • niezgrabność ruchowa
 • słaba koordynacja ruchowa
 • trudności w próbowaniu nowych potraw
 • unikanie dotykania niektórych faktur, np. piasku, kaszy
 • unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami
 • problemy z koordynacja ruchowa, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami
 • nieprawidłowy chwyt długopisu
 • nadwrażliwość na dźwięki, nadwrażliwość na światło
 • trudności w nauce czytania lub pisania
 • trudności z wypełnianiem poleceń
 • problemy z nauką jazdy na rowerze
 • unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli, lub nadmierne poszukiwanie tych zabaw
 • kłopoty z przepisywaniem z tablicy, gubienie liter, sylab
 • mylenie stron prawa-lewa, szczególnie gdy dziecko nie ma czasu na zastanowienie
 • niski próg tolerancji na bliskość innej osoby

Dzięki starannie dobranym, celowym i sprawiającym przyjemność ćwiczeniom w ramach terapii, dziecko może poprawić:

 • zdolności wzrokowe i słuchowe
 • sprawności w zakresie dużej i małej motoryki
 • uwagę i koncentrację

 

Akademia Zdrowia

to propozycja zajęć, które przybliżą najmłodszym temat zdrowego stylu życia. Dzieci uczą się dbać o zdrowie własne i innych. Health Academy to program mający na celu przede wszystkim pokazanie Dziecku jego miejsca w otaczającym go świecie oraz wyrobienie w przedszkolakach proekologicznych zachowań.

 

Zajęcia Teatralne

to doskonała forma zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Odpowiedni sposób prowadzenia zajęć, przy pełnym zrozumieniu dziecięcej psychiki i ich wyobraźni pozwala na kreowanie nowej rzeczywistości i fantastycznych zachowań twórczych.

Praca z dziećmi, krok po kroku, wydobywa z nich swobodę intelektualną, uczy wyrażania emocji, oraz rozwija proartystyczne zachowania. Zastosowana w zajęciach metoda dramy, której podstawową techniką jest improwizacja, a co za tym idzie, brak obciążeń wynikających z konieczności nauki tekstów, jest ulubioną przez maluchy formą uczestniczenia w zajęciach.

Wykorzystywane przez nas bogactwo rekwizytów i form teatralnych, takich jak pantomima, teatr lalek i teatr cieni, uzupełnione o elementy zajęć plastycznych (wykonywanie pacynek i scenografii), pozwalają na rozwijanie zdolności manualnych oraz przyswajanie słownictwa związanego z teatrem i sztuką. Wspólnota, którą dzieci tworzą w zabawie, uczy je kompromisów oraz dodaje odwagi. Zajęcia przyczyniają się do odkrywania własnych uzdolnień, kształtowania postaw oraz umiejętności pracy w grupie. Ponadto ułatwiają rozwój emocjonalny, uczą relacji międzyludzkich, pozwalają na poznanie możliwości własnego ciała oraz rozwijanie nowych sposobów ekspresji.