Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

           

     PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „SŁONECZNE ELFY”ZAJKOWSKA,WOŹNIEWSKI S.C.  

                                                                                                                                                     Załącznik

                                                                                                                                                                                               

                                                                                               do Zarządzenia Nr1/2021/2022

                                                                      wicedyrektora ds. pedagogicznych Przedszkola Niepublicznego

                                                                                    „Słoneczne Elfy”Zajkowska,Woźniewski s.c.

 

                               RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  ODBYWA SIĘ W GODZ. 8.00 – 13.00

 

6.30-8.00 – Witamy w przedszkolu. Schodzenie się dzieci do placówki. Zabawy dowolne

                   dzieci wynikające z własnej aktywności i potrzeb ( m.in. ruchowe, konstrukcyjne,

                   plastyczne, ze śpiewem, integracyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry

                   stolikowe, oglądanie książeczek). Zabawy inspirowane przez nauczyciela. Zajęcia z

                   dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.* Zajęcia rewalidacyjne (w

                   miarę potrzeb).

8.00-8.30 – Zabawy indywidualne lub w małych grupach. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia

                   poranne, ćwiczenia rytmiczne, zabawy integracyjne. Indywidualna pomoc wspomagająca

                   rozwój dziecka , ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową,

                   słuchową, grafomotorykę). Rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

                   lub tematy bieżące. Przygotowanie do śniadania – prace porządkowe, czynności

                   higieniczne i samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8.30-9.00 – Śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,             

                   bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                   odżywcze i zdrowotne, wybór oraz możliwości komponowania. Czynności higieniczne

                 i samoobsługowe po posiłku, prace porządkowe.

9.00-10.15 – Bo przedszkole uczy nas – Zajęcia edukacyjne realizowane według

                   obowiązujących programów, organizowane przez nauczycieli w sali lub w terenie,także

                   w języku angielskim, zajęcia z rytmiki, zajęcia z religii (wg potrzeb).

                 Ćwiczenia gimnastyczne ( dla dzieci starszych). Praca z dziećmi wymagającymi wsparcia

                 wychowawczego i edukacyjnego, dziećmi zdolnymi, wykazującymi określone

                 zainteresowania.Przygotowanie do II śniadania-prace porządkowe,czynności

                   samoobsługowe,pełnienie dyżurów.

10.15-10.30 – II śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,

                   bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                   odżywcze i zdrowotne ,wybór oraz możliwości komponowania. Prace porządkowe,    

                  czynności higieniczne i samoobsługowe po posiłku.

10.30-11.45 – Bo przedszkole bawi nas. Zabawy ( w tym ruchowe) dowolne lub inspirowane

                  przez nauczyciela na świeżym powietrzu, w terenie. Spacery, wycieczki, zajęcia

                  sportowe. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe. W czasie

                   niesprzyjającej pogody zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczyciele

                   w sali. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela, słuchanie

                   muzyki, gry i zabawy stolikowe, oglądanie filmów dla dzieci oraz filmów edukacyjnych.

11.45-12.00 – Przygotowanie do obiadu – prace porządkowe, czynności higieniczne i

                     samoobsługowe,pełnienie dyżurów.

12.00-12.30 – Obiad. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,

                    bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                     odżywcze i zdrowotne,wybór oraz możliwości komponowania. Prace porządkowe,

                     czynności higieniczne i samoobsługowe po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

12.30-14.00 – Odpoczynek poobiedni – leżakowanie, zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki

                 ( w tym klasycznej), bajek, baśni, wierszyków, oglądanie książeczek.

                  Dla dzieci starszych – gry i zabawy stolikowe, zabawy i zajęcia indywidualne

                     według potrzeb, zainteresowań i zdolności, zabawy dydaktyczne, utrwalanie

                   poznanych wierszyków i piosenek, praca z książką.

14.00-14.30 – Prace porządkowe i czynności higieniczne oraz samoobsługowe po

                    odpoczynku i przed posiłkiem,pełnienie dyżurów. Zabawy (w tym ruchowe dowolne lub

                     inspirowane przez nauczyciela.

 

 

14.30-15.00 – Podwieczorek. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,

                    bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                     odżywcze i zdrowotne ,wybór oraz możliwości komponowania.

15.00-17.30 – Zajęcia dodatkowe. Zajęcia z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-

                    pedagogicznej*. Zajęcia rewalidacyjne (w miarę potrzeb).Indywidualna praca z dziećmi

                       wspierająca ich rozwój. Spacery. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali

                   ( w zależności od pogody). Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Kontakty

                   nauczyciela z rodzicami – informowanie rodziców o przebiegu dnia i postępach dzieci.

                     Rozchodzenie się Dzieci do domów.

                      Bo w przedszkolu miło płynie czas ... .

           *Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie w związku z wyjściem Wychowanków poza teren przedszkola, zadaniami specjalnymi, uroczystościami, imprezami, warunkami pogodowymi, nieprzewidzianymi okolicznościami.