Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                            PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „SŁONECZNE ELFY”

                                                                      RAMOWY ROZKŁAD DNIA                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  ODBYWA   SIĘ W GODZ. 8.00 – 13.00

6.30-8.00 – Witamy w przedszkolu. Schodzenie się Dzieci do placówki. Zabawy dowolne

                   Dzieci wynikające z własnej aktywności i potrzeb ( m.in. ruchowe, konstrukcyjne,

                   plastyczne, ze śpiewem, integracyjne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy i gry

                   stolikowe, oglądanie książeczek). Zabawy inspirowane przez nauczyciela.

8.00-8.30 – Zabawy indywidualne lub w małych grupach. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia

                   poranne, ćwiczenia rytmiczne, zabawy integracyjne. Indywidualna pomoc wspomagająca

                   rozwój Dziecka , ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową,

                   słuchową, grafomotorykę). Rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami Dzieci

                   lub tematy bieżące. Przygotowanie do śniadania – prace porządkowe, czynności

                    higieniczne i samoobsługowe.

8.30-9.00 – Śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,               

                    bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                    odżywcze i zdrowotne,wybór oraz możliwości komponowania. Czynności higieniczne

                    i samoobsługowe po posiłku, prace porządkowe.

9.00-10.15 – Bo przedszkole uczy nas – Zajęcia edukacyjne realizowane według  

                   obowiązujących programów, organizowane przez nauczycieli w sali lub w terenie.   

                   Zajęcia w języku obcym ( język angielski), zajęcia z rytmiki, zajęcia z religii (wg potrzeb).

                  Ćwiczenia gimnastyczne  ( dla Dzieci starszych). Praca z Dziećmi wymagającymi wsparcia  

                  wychowawczego i edukacyjnego, Dziećmi zdolnymi, wykazującymi określone  

                   zainteresowania.  Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami ( w miarę

                   potrzeb). Przygotowanie do II śniadania-prace porządkowe,czynności samoobsługowe.

10.15-10.30 – II śniadanie. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,

                    bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                     odżywcze i zdrowotne ,wybór oraz możliwości komponowania. Prace porządkowe,     

                     czynności higieniczne i samoobsługowe po posiłku,.

10.30-11.45 – Bo przedszkole bawi nas. Zabawy ( w tym ruchowe) dowolne lub  inspirowane

                    przez nauczyciela na świeżym powietrzu, w terenie. Spacery, wycieczki, zajęcia

                    sportowe. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe. W czasie

                    niesprzyjającej pogody zabawy dowolne lub inspirowane przez nauczyciele

                   w sali. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela, słuchanie

                    muzyki, gry i zabawy stolikowe, oglądanie filmów dla dzieci.

11.45-12.00 – Przygotowanie do obiadu – prace porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00-12.30 – Obiad. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,

                       bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                       odżywcze i zdrowotne,wybór oraz możliwości komponowania. Prace porządkowe,  

                       czynności  higieniczne  i samoobsługowe po obiedzie. Przygotowanie do odpoczynku.

12.30-14.00 – Odpoczynek poobiedni – leżakowanie, zajęcia relaksacyjne, słuchanie muzyki

                     ( w tym klasycznej), bajek, baśni, wierszyków, oglądanie książeczek.

                     Dla Dzieci starszych – gry i zabawy stolikowe, zabawy i zajęcia indywidualne

                     według potrzeb, zainteresowań i zdolności, zabawy dydaktyczne, utrwalanie

                     poznanych wierszyków i piosenek, praca z książką.

14.00-14.30 – Prace porządkowe i czynności higieniczne oraz samoobsługowe po

                      odpoczynku i przed posiłkiem. Zabawy ( w tym ruchowe dowolne lub

                      inspirowane przez nauczyciela.

14.30-15.00 – Podwieczorek. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności samodzielnego,

                      bezpiecznego i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na jego walory

                       odżywcze i zdrowotne,wybór oraz możliwości komponowania.

15.00-17.30 – Zajęcia dodatkowe.

                      Zajęcia specjalistyczne z Dziećmi. Indywidualna praca nauczyciela z Dziećmi  

                      wspierająca ich rozwój. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami

                    ( w miarę potrzeb). Spacery. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali

                    ( w zależności od pogody). Zabawy zgodne z zainteresowaniami Dzieci. Kontakty

                     nauczyciela z rodzicami – informowanie rodziców o przebiegu dnia i postępach dzieci.

                    Rozchodzenie się Dzieci do domów.

                    Bo w przedszkolu miło płynie czas ... .

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie w związku z wyjściem Wychowanków poza teren przedszkola, zadaniami specjalnymi, uroczystościami, imprezami, warunkami pogodowymi, nieprzewidzianymi okolicznościami.