Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni rodzice,

Pragniemy poinformować, że na zebraniu w dniu 04.09.2019r została wybrana Rada Rodziców działająca przy naszym przedszkolu, która to Rada wspólnie z obecnymi rodzicami ustaliła składkę obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości:

  • 300 zł dot. dzieci nowoprzyjętych
  • 280 zł – dot. dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne - (różnica wynika z podziału środków pozostałych z roku poprzedniego)
  • I rata do 15.10.2019r.
  • II rata do 15.11.2019r.

Ustalono, że wpłaty można dokonać w II ratach:

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Rady Rodziców:

Santander Bank Polska S.A. Nr rach 76 1910 1048 2123 2566 7806 0002

W tytule przelewu należy wpisać: Na Radę Rodziców oraz imię i nazwisko dziecka

Wpłacone przez Państwa środki wydatkowane będą głównie na: teatrzyki i odbywające się w placówce audycje, organizację imprez dla dzieci, okazjonalne upominki, konkursy. Są to środki przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby Państwa dzieci, dlatego ważne jest, aby wpłaty były wniesione za każde dziecko.

       Rada Rodziców

Szanowni rodzice,

W wyniku decyzji podjętych z większością rodziców obecnych na zebraniu w dniu 04.09.2019r, poniżej podajemy Państwu opłaty jakie obowiązywać będą w roku szkolnym 2019/2020 oraz terminy wpłat:

Do 20.09.2019r – należy wpłacić za pakiety edukacyjne do nauki języka angielskiego - „I love Boo” oraz pakiety edukacyjne przedszkolaka (w tym karty pracy) -”Olek i Ada”. Wysokość opłaty uzależniona jest od wieku dziecka.

Wiek dziecka

Język angielski (zł)

Pakiet przedszkolaka (zł)

3 lata

                                         …………

                                           65,25 zł

4 lata

                                       29,70 zł

                                           88,00 zł  

5 lat

                                       31,50 zł

                            129,00 zł

6 lat

                                       34,20 zł

                                          129,00zł

Powyższe kwoty należy wpłacać na konto Rady Rodziców:

Santander Bank Polska S.A. Nr rach 76 1910 1048 2123 2566 7806 0002

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i wiek dziecka (w pełnych latach tak jak w tabeli)

Informujemy również, że obowiązująca w danym roku szkolnym 2019/2020 składka na ubezpieczenie dzieci w firmie InterRisk wynosi 34 zł na każde dziecko.

Osoby zainteresowane zobowiązane są opłacić składkę gotówką w sekretariacie przedszkola do dnia 15.10.2019r i podpisać deklarację do dnia 20.09.2019r

Dyrekcja Przedszkola

                                               Zaproszenie

       Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz dzieci nowoprzyjętych do Słonecznych Elfów”

na zebranie w nowym roku szkolnym, które odbędzie się w dniu

                           4 września 2019 r.(środa) o godz. 15.30

W programie spotkania między innymi:

-sprawy związane z organizacją roku szkolnego 2019/2020

-wybór Rady rodziców

Liczymy na Państwa obecność na zebraniu.

                                                                         Uwaga Rodzice

W dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną i wywieszona w placówce lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” w czasie aktualnie prowadzonej rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2019/2020.

Następnie do 27 czerwca 2019 roku ,w godz. 8.00-16.00 ( w dniu 27 czerwca do godz. 15.00) będą podpisywane Oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” na rok szkolny 2019/2020 przez rodziców /opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola a wyłonionych w drodze rekrutacji uzupełniającej.

Uwaga!

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy”.

Przy podpisywaniu oświadczeń niezbędny będzie PESEL dziecka.

Na koniec:

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Elfy” na rok szkolny 2019/2020 w drodze rekrutacji uzupełniającej zostanie podana do publicznej wiadomości i wywieszona w przedszkolu w dniu 28 czerwca 2019 roku.