Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

3. Uwaga Rodzice
ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024,w terminie od 27 lutego 2023 roku do 10 marca 2023 roku do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej na stronie https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie do 10 marca 2023 roku do godziny 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 27 lutego 2023 roku.
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce Dla mieszkańców/Edukacja/Rekrutacja, na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja-link do powyższej strony oraz do wglądu w przedszkolu.

2. REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Elfy” w Białymstoku, jako placówka wyłoniona w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 01 września 2021 roku do 31 sierpnia 2025 roku, będzie uczestniczyło aktualnie w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 na zasadach, jakie obowiązują przedszkola samorządowe/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego w ustalonych terminach, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021r., poz.1082 ze zm.) ( kryteria ustawowe) oraz określone przez Radę Miasta Białystok ( kryteria samorządowe).

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024, w tym harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, poradnik dla rodziców, dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce Dla mieszkańców /Edukacja/ Rekrutacja, na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja – link do powyższej strony oraz do wglądu w przedszkolu.

 

Szanowni Rodzice

    W związku z rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, która rozpocznie się 27 lutego 2023 roku, prosimy rodziców, którzy deklarują kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez ich dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczne Elfy” w Białymstoku do wypełniania i podpisania druków deklaracji.
    Druki będą dostępne w sekretariacie przedszkola, do pobrania na stronie internetowej przedszkola oraz na facebooku placówki.
    Należy je wypełnić, podpisać czytelnie oraz zwrócić do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2023 roku.
    Przy wypełnianiu druku deklaracji, proszę zwrócić uwagę na zmienioną nazwę naszej placówki przedszkolnej.

 Druk do pobrania


Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r., poz. 1082), rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego tym przedszkolu, w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Dyrekcja przedszkola

Szanowni Rodzice! Po zebraniu od Państwa informacji dotyczącej obecności dzieci w przedszkolu informujemy, iż z powodu małej ilości dzieci od dnia 28.12 do 30.12 (środa- piątek) przedszkole będzie zamknięte. Życzymy dużo zdrowia! Z poważaniem, dyrekcja oraz nauczyciele przedszkola