Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

3. Uwaga Rodzice
ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024
Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2023/2024,w terminie od 27 lutego 2023 roku do 10 marca 2023 roku do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej na stronie https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie do 10 marca 2023 roku do godziny 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie profilem zaufanym. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.
Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 27 lutego 2023 roku.
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce Dla mieszkańców/Edukacja/Rekrutacja, na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja-link do powyższej strony oraz do wglądu w przedszkolu.