Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zajęcia dla przedszkolaków

 

ZAJĘCIA BEZPŁATNE150281-12

Codzienne różnorodne zajęcia:

 • praca z logopedą każdego dnia,
 • religia katolicka i prawosławna,
 • artystyczno-plastyczne,
 • koło teatralne,
 • warsztaty twórczego myślenia,
 • bajkoterapia,
 • muzykoterapia,
 • koło wokalno-instrumentalne,
 • zajęcia rytmiczne,
 • gimnastyka,
 • gimnastyka korekcyjna, prowadzona także w języku angielskim,
 • warsztaty o zdrowiu,
 • wycieczki plenerowe tematyczne,
 • pedagogika specjalna.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU NIEODPŁATNE

Artystyczno – muzyczne w tym muzykoterapia

Dziecko w wieku przedszkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Tworzy ono własny świat. Po to, by dziecko mogło wyzwolić swój wewnętrzny świat i posługiwać się właściwymi mu sposobami ekspresji – gestem, mimiką, słowem mówionym, aktywnością plastyczną i muzyczną – trzeba uszanować jego spontaniczność, czuwać nad tym, aby unikać wszystkiego, co może pociągnąć za sobą zahamowanie tendencji ekspresyjnych. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość kreacyjną, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem.

Program edukacji artystycznej jest zgodny z Podstawą programową Wychowania Przedszkolnego i zintegrowany z jej treściami :

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Cel ogólny:
Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

Cele szczegółowe:
rozbudzanie muzycznych zainteresowań,
kształtowanie umiejętności słuchania prostych utworów muzycznych,
rozwój muzykalności i podstawowych zdolności muzycznych, takich jak: poczucie rytmu, tempa, dynamiki, pamięci muzycznej,
nauka śpiewania piosenek,
rozbudzanie plastycznych zainteresowań,
uwrażliwienie dzieci na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych,
rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności w dziedzinie muzyki, plastyki, teatru, próby łączenia działań artystycznych,
uwrażliwienie na piękno słowa mówionego, bogacenie czynnego słownictwa dzieci,
rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu,
zdobywanie umiejętności poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się,
kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Plastyczne

Działania plastyczne rozwijają kreatywność dziecka pomagają rozbudzać zainteresowanie różnymi obszarami sztuki. Wspomagają rozwój motoryki małej u dziecka dając mu tym samym podwaliny do dalszej bardziej owocnej nauki. Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów i surowców stwarzają możliwości wielorakich doświadczeń i pobudzają twórczą inicjatywę, pomysłowość. Są olbrzymim źródłem satysfakcji i wiary we własne siły. Uczy odpowiedzialności, wytrwałości i współpracy w zespole.

Korzyści dla dziecka wynikające z uczestniczenia w zajęciach plastycznych:

 • rozwijanie dziecięcych talentów,
 • kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych dla dzieci,
 • wyrażeni własnej kreatywności,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • ćwiczenia motoryki małej.

BAJKOTERAPIA

Każda z bajek zawiera konkretną myśl przewodnią i ma za zadanie pokazać dzieciom że dobro zwycięża ze złem, warto słuchać rodziców, miłość jest najsilniejszym antidotum na złe czary, a praca się opłaca.
Do każdej z bajek przygotowane będą pacynki lub postaci papierowe na patyku dzięki czemu dzieci obejrzą teatrzyk nawiązujący do konkretnej bajki.
Oprócz zapoznania z konkretną bajką dzieci będą miały do zrobienia pracę plastyczną w formie indywidualnej lub zbiorowej.

 

ZAJĘCIA PŁATNE

Ponadto w ramach współpracy z instytucjami kultury proponujemy odpłatne wyjścia do

 • filharmonii,
 • teatru,
 • muzeum,

mające na celu krzewienie i zaszczepienie w dzieciach miłości do sztuki w różnych jej formach, co w przyszłości zaowocuje wrażliwością i w pewnym stopniu umiejętnością wyrażania własnych emocji oraz

 • naukę pływania na basenie,
 • stomatolog,
 • ortopeda,
 • psycholog.