Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo!

W związku z faktem, iż złożyli Państwo oświadczenie o przystąpieniu do korzystania z usług Przedszkola Niepublicznego „SŁONECZNE ELFY” Zajkowska, Woźniewski s.c., dotyczącego sprawowania opieki i edukacji przedszkolnej nad Państwa dziećmi, informujemy, że dane osobowe przedszkolaków oraz Państwa, jako ich rodziców, (w zakresie niezbędnym do realizowania zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, powierzonego nam w ramach konkursu ofert, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w trybie ustawy o Systemie Oświaty), są gromadzone i przetwarzane przez nasze przedszkole w okresie w jakim będą Państwo korzystali z usług naszej placówki.

Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, jednakże usuniecie danych oznacza automatyczne wykreślenie dziecka z listy uczęszczających do placówki, ponieważ przedszkole nie będzie mogło wówczas realizować zadań oświatowych względem Państwa dzieci.

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Gmina Białystok oraz innym właściwym dla miejsca zamieszkania przedszkolaków – urzędom gmin, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Informujemy również, że dane osobowe podlegają ochronie.

Zgodnie z art. 4 ust 1 Rozporządzenia RODO, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

Informacji nie uważa się za umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Dane osobowe obejmują co najmniej informacje niezbędne do identyfikacji (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), jednakże mieszczą się w nich również dalsze informacje, wzmacniające stopień identyfikacji. Do informacji takich z pewnością należą zdjęcia osoby fizycznej, chociażby były wykonane w przeszłości, umożliwiające jej identyfikację. Należy uznać, że zdjęcie stanowi dane osobowe podlegające ochronie w sytuacji, gdy zdjęcie takie jest umieszczone wraz z imieniem i nazwiskiem osoby na nim występującej, w miejscu dostępnym dla nieograniczonej liczby podmiotów.

 

Nasze przedszkole przyjęło zasadę, że:

  • dane osobowe nie są umieszczane na zewnątrz placówki , a więc nie są dostępne   nieograniczonej liczbie osób
  • jeśli pokazujemy zdjęcia dziecka, to bez żadnego podpisu (np. na stronie internetowej lub facebooku)
  • jeśli podajemy imię i nazwisko dziecka , to bez zdjęcia i dodatkowych informacji

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach, niemniej jednak nie zwalnia nas to z obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych i zobowiązania jesteśmy dołożyć wszelkich starań aby w/w dane były bezpieczne i nieudostępniane osobom trzecim.