Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

                                                                                       Uwaga Rodzice

                                   ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022,w terminie od 24 lutego 2021 roku do 5 marca 2021 roku do godziny 15.00 przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dołączonymi dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice wypełniają wniosek w formie elektronicznej na stronie https://bialystok.formico.pl lub odręcznie. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wraz z dokumentami/oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w terminie do 5 marca 2021 roku do godziny 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym).Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu od dnia 24 lutego 2021 roku.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce Dla mieszkańców/Edukacja/Rekrutacja, na stronie internetowej przedszkola w zakładce Rekrutacja-link do powyższej strony oraz do wglądu w przedszkolu.